آخرین خبرها
خانه / آموزش و پژوهش

آموزش و پژوهش

دوستان از بزرگواری شماست اگر به پاس زبان پارسی گفتگوی ما با نگارش رسمی باشد.

رسانه های نوین- نظریه نوین

نوشته: دنیس مک کوایل ترجمه سعید شاه حسینی این متن ترجمه ای است ار فصل ششم ویرایش پنجم کتاب McQuail`s Mass Communication Theory اثر Denis McQuail، 2005 • رسانه های نوین و ارتباط توده ای • تازه هایی درباره رسانه های نوین • مضامین اصلی نظریه رسانه های نوین • کاربرد تئوری رسانه برای رسانه های نوین • الگوی نوین ... بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??