آخرین خبرها
خانه / آثاری که دوستشان داریم / سه فیلم، سه پایان، چهار موسیقی

سه فیلم، سه پایان، چهار موسیقی

دست کم سه فیلم از کوبریک یک راست به جنگ پرداخته اند. راه های افتخار، دکتر استرنجلاو و غلاف تمام فلزی. هر سه فیلم با سه آواز تمام می‌شوند. غلاف تمام فلزی با سرود میکی موز که سربازان می‌خوانند و قطعه‌ای راک از گروه رولینگ استونز با صدای میک جاگر، ( سیاهش می‌کنم). دکتر استرنجلاو با ترانه‌ی ما یکدیگر را خواهیم دید نمی دانم کی و کجا از ورا لین. و راه های افتخار با ترانه ای که در فصل پایانی توسط یک دختر آلمانی خوانده می‌شود.

 

راه های افتخار ( 1957) Paths of Glory

paths2bof2bglory

این فیلم را در فیلم خانه‌ی ملی دیدم. سینما صحرا. یک شب در دوران دانشجویی. حیف فیلم‌های بزرگ سینما که روی صفحه‌ی موبایل دیده شوند. این فیلم ماجرای تاثر انگیز سربازان ارتش فرانسه است در مقابل ارتش آلمان. همان نگاه همیشگی کوبریک به جنگ به عنوان کاری غیر قابل دفاع و وسیله‌ای توجیه شده با شعارهای ملی و دینی. پایان فیلم سربازان دلخسته ي فرانسوي در یک کافه جمع شده‌اند و کافه‌دار دختر آلمانی را به میان انها می‌آورد تا برایشان آواز بخواند. سربازان دختر دشمن را مسخره می‌کنند. دختر ترسیده است. کافه‌دار می‌گوید این دختر بی استعداد حنجره‌ای جذاب دارد. او برای شما آوازی می‌خواند. در هجوم سر و صدا و مسخره بازی سربازان دختر با چشمان پر اشک شروع به خواند اواز می کند. یک آواز قدیمی آلمانی به نام سرباز وفادار. ….. بقیه را ببینید. حرفی باقی نمی ماند……

یک سرباز دلاور و بی باک

دخترش را یک سال تمام عشق می‌ورزد

یک سال تمام و شاید بیشتر

او را عشق می‌ورزد و فراموشش نمی‌کند هرگز

1Es war einmal ein treuer Husar

Der liebt’ sein Mädchen ein ganzes Jahr

 Ein ganzes Jahr und noch viel mehr

Die Liebe nahm kein Ende mehr

 Der Knab’ der fuhr ins fremde Land

Derweil ward ihm sein Mädchen krank

 Sie ward so krank bis auf den Tod

Drei Tag, drei Nacht sprach sie kein Wort

 Und als der Knab’ die Botschaft kriegt

Daß sein Herzlieb am Sterben lieg Verließ er gleich sein Hab und Gut

Wollt seh’n, was sein Herzliebchen tut

 Ach Mutter bring’ geschwind ein Licht

Mein Liebchen stirbt, ich seh’ es nicht

 Das war fürwahr ein treuer Husar

Der liebt’ sein Mädchen ein ganzes Jahr

 Und als er zum Herzliebchen kam

Ganz leise gab sie ihm die Hand

 Die ganze Hand und noch viel mehr

Die Liebe nahm kein Ende mehr

 “Grüß Gott, grüß Gott, Herzliebste mein

Was machst du hier im Bett allein?”

 “Hab dank, hab Dank, mein treuer Knab’!

                   Mit mir wird’s heißen bald: ins Grab!”

 “Grüß Gott, grüß Gott, mein feiner Knab

Mit mir wills gehen ins kühle Grab

 “Ach nein, ach nein, mein liebes Kind

Dieweil wir so Verliebte sind.”

 “Ach nein, ach nein, nicht so geschwind

Dieweil wir zwei Verliebte sind

 Ach nein, ach nein, Herzliebste mein

Die Lieb und Treu muß länger sein

 Er nahm sie gleich in seinen Arm

Da war sie kalt und nimmer warm

 “Geschwind, geschwind bringt mir ein Licht

Sonst stirbt mein Schatz, daß’s niemand sicht

 Und als das Mägdlein gestorben war

Da legt er’s auf die Totenbahr

 Wo krieg ich nun sechs junge Knab’n

Die mein Herzlieb zu Grabe trag’n

 Wo kriegen wir sechs Träger her

Sechs Bauernbuben die sind so schwer

 Sechs brave Husaren müssen es sein

Die tragen mein Herzliebchen heim

 Jetzt muß ich tragen ein schwarzes Kleid

Das ist für mich ein großes Leid

 Ein großes Leid und noch viel mehr

1

A faithful soldier, without fear
He loved his girl for one whole year
For one whole year and longer yet
His love for her, he’d ne’er forget

2
This youth to foreign land did roam
While his true love, fell ill at home
Sick unto death, she no one heard
Three days and nights she spoke no word

3
And when the youth received the news
That his dear love, her life may lose
He left his place and all he had
To see his love, went this young lad…

9
He took her in his arms to hold
She was not warm, forever cold
Oh quick, oh quick, bring light to me
Else my love dies, no one will see…

11
Pallbearers we need two times three
Six farmhands they are so heavy
It must be six of soldiers brave
To carry my love to her grave

12
A long black coat, I must now wear
A sorrow great, is what I bear
A sorrow great and so much more
My grief it will end nevermore   Die Trauer nimmt kein Ende mehr

 

 

 

دکتر استرنجلاو (1967) Dr. Strangelovestrangelove فیلمی تخیلی درباره‌ی آینده‌ای نزدیک. یک کمدی سیاه از جنگ اتمی. بمب افکن‌های هسته‌ای امریکا به سوی روسیه حرکت می‌کنند و روسیه برای مقابله آماده می‌شود. نابودی جهان نزدیک است. در انتهای این کمدی که بمب‌ها فرو می‌افتد. احتمالا جهان نابود خواهد شد. اما این بار ترانه‌ای دیگر می‌شنویم : ما یکدیگر را خواهیم دید. نمی‌‌دانم کی و کجا با صدای یک خواننده‌ی زن: ورا لین.اگر در انتهای راه های افتخار فضایی احساسی و تاثر آور به وجود آمد در اینجا فقط لبخند و تاملی تلخ در تقابل تصاویر انفجار بمب های هسته‌ای و متن ترانه و صدای خواننده به وجود می‌آید:ما همدیگر را خواهیم دیدکی و کجا نمی دانماما می‌‌دانم که باز در روزی آفتابی هم دیگر را خواهیم دید.لبخند بزنآنگونه که همیشه خواسته‌ای،….

Vera Lynn

We’ll meet again
Don’t know where,don’t know when
But I know we’ll meet again, some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds, far away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won’t be long, (i wont be long)
They’ll be happy to know that as you saw me go
I was singing this songWe’ll meet again
Don’t know where,don’t know when
But I know we’ll meet again, some sunny day
We’ll meet again
Don’t know where, don’t know when
But I know we’ll meet again, some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
Till the blue skies drive the dark clouds, far away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won’t be long,(i wont be long )
They’ll be happy to know that as you saw me go
I was singing this song
We’ll meet again
Don’t know where, don’t know when
But I know well meet again, some sunny day
We’ll meet again
Don’t know where, don’t know when
But I know well meet again some sunny day.
keep smiling through
Just like You always do
Till the blue skies drive the dark Clouds far away
So will You please say hello to the folks that I know
Tell them I won’t be long. (i wont be long )
They’ll be happy to know as You saw me go
I was singing this song
We’ll meet again,
Don’t know where, don’t know when.
But I know we’ll meet again some sunny day.
keep smiling through just like you all ways doSongwriters
WILKINSON, ARTHUR/PARKER, ROSS/CHILDS, HUGH

غلاف تمام فلزی (1987) Full Metal Jacket267609کوبریک استاد کاربرد درست صدا و موسیقی در فیلم است. در فیلم غلاف باز یک موسیقی پاپ است. این بار نه احساس غم رمانتیک و اشک راه های افتخار در کار است نه تضاد تاثر انگیز و تامل برانگیز دکتر استرنجلاو. اینجا یک هجو با آواز میکی موس:می ریم که داشته باشیم یک مارش و غرش نظامی م-ی-ک-ی م-ا-و-سما بازی می‌کنیم خوب، کار می‌کنیم سخت یکصداییم م-ی-ک-ی م-ا-و-سمیکی ماوس میکی ماوسبگذارید تا ابد پرچممان بالا باشدبالا بالا بالا…..

The Mickey Mouse Club Theme Song

Who’s the leader of the club that’s made for you and me
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Hey there. Hi there. Ho there. You’re as welcome as can be
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Mickey Mouse. (Mickey Mouse
Mickey Mouse. (Mickey Mouse

Forever let us hold our banner high
High. High. High

Come along and sing a song and join the jamboree
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Here we go a-marching and a-shouting merrily
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

We play fair and we work hard and we’re in harmony
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Mickey Mouse. (Mickey Mouse
Mickey Mouse. (Mickey Mouse

Forever let us hold our banner high
High. High. High

Boys and girls from far and near you’re as welcome as can be
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Who’s the leader of the club that’s made for you and me
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Who is marching coast to coast and far across the sea
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

Mickey Mouse. (Mickey Mouse
Mickey Mouse. (Mickey Mouse

Forever let us hold his banner high
High. High. High

Come along and sing a song and join the family
M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E

اما عنوان بندی اخر کاری است از گروه رولینگ استونز. موسیقی ناگهان بر متن سیاه تیتراژ تهدید گونه پدیدار می‌شود. انگار فیلم تمام نشده است. انگار فصلی جدید آغاز شده است. دیگر حتی کمترین احساس تاثر یا رمانس وجود ندارد. این آخرین فیلم کوبریک درباره‌ی جنگ چنان تمام می‌شود که جز تمسخر و هجو و پوچي چیزی در آن نیست.
دقت کنید به تحول استفاده از موسیقی و نگاه کوبریک و بیان او از یک موضوع واحد: جنگیه در سرخ می بینم، می‌خوام سیاه بكنمرنگ زیادی نمی خوام، می خوام همه سیاه بشنمی بینم دخترایی رو، رونده با لباس کمسرم رو می‌چرخونم، تا که سیاهیا برن

Paint It Black

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore, I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes

I see a line of cars and they’re all painted black
With flowers and my love, both never to come back
I see people turn their heads and quickly look away
Like a newborn baby it just happens ev’ryday

I look inside myself and see my heart is black
I see my red door and I want it painted black
Maybe then I’ll fade away and not have to face the facts
It’s not easy facing up when your whole world is black

No more will my green sea go turn a deeper blue
I could not foresee this thing happening to you
If I look hard enough into the setting sun
My love will laugh with me before the morning comes

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes

I want to see your face painted black, black as night, black as coal
I want to see the sun blotted out from the sky.
I want to see it painted, painted, painted, painted black, yea

Songwriters:

RICHARDS, KEITH / JAGGER, MICK

.

.

درباره‌ی سعید شاه حسینی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

دوازده − یک =