آخرین خبرها
خانه / آموزش و پژوهش / حفاظت شده: مصاحبه با دکتر داریوش نوروزی درباره ی تلویزیون آموزشی ( تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی)

حفاظت شده: مصاحبه با دکتر داریوش نوروزی درباره ی تلویزیون آموزشی ( تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی)

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

درباره‌ی سعید شاه حسینی

این نوشته دارای گذر واژه است. برای دیدن نظرها لطف کرده و گذر واژه را داخل کنید.