آخرین خبرها

نور،سکوت و صدای آهن The Metallic Space

نام فیلم: نور، سکوت و صدای آهن ( مجموعه دست ساخته ها) نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: هایده دیسی مدت:30/16 دقیقه مستند سال تولید:1386 ساخت آثار حجمی فلز با دستان فرشید علیمی در استان مرکزی. A Film by: Saeed Shahhosseini (Documentray  Series (Handicraft 2005 17min Farshid Alimi is an Iranian artist. This film is a ... بیشتر بخوانید »

سفالگری Pottery

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: مهدی جمال آبادی مدت:15 دقیقه مستند سال تولید:1386 ساخت ظروف ساده ی سفالی با دستان زنده یاد حسین حیدری. A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian (Documentary Series (Handicraft 2005 15min Making  Traditional  pottery dishes by Hossin Heidari. بیشتر بخوانید »

نگارگری Minyatur

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینیتصویر بردار: ایرج کیانیانتدوین گر: مهدی جمال آبادیمدت:14 دقیقهمستندسال تولید:1386دنیای نگارگری و تابلوهای فرهاد عسکری. A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian (Documentary Series (Handicrafts 2005 15min Farhad Askari is an Iranian miniaturist.He has own imaginations in his world     بیشتر بخوانید »

آینه کاری

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: هایده دیسی مدت:15 دقیقه مستند سال تولید:1386 کارهای آینه کاری احمد عالی در استان مرکزی. The Mirror A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian Documentary 2005 15 min The Mosaic Mirrors works of Ahmad Aali in Arak city. بیشتر بخوانید »

سنگ های زینتی Heart of the Earth

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: مهدی جمال آبادی مدت:16 دقیقه مستند سال تولید:1386 ساخت زیور آلات با سنگ هایی از طبیعت به دستان آرش غفاری از استان مرکزی. Photographer: Iraj Kianian (Documentary Series (Handicraft 2005 18 min . Making jewelries with natural stones by Arash Ghafari from Markazi Province بیشتر بخوانید »

مسگری Copper

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: مهدی جمال آبادی مدت:16 دقیقه مستند سال تولید:1386 مسگری همراه با دو نسل از مسگران تفرش، عبدارضا کاظمی و زنده یاد عبدالغنی قهرمانی A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian (Documentary Series (Handicraft 2005 16 min Coppersmithing with two generations of coppersmiths of Tafresh Abdolreza Kazemi and    Abdolghani ... بیشتر بخوانید »

رنگرزی،تنه تابی، چله کشی Colors and Threads

)نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: مهدی جمال آبادی مدت:15 دقیقه مستند سال تولید:1386 در سه جای مختلف استان مرکزی سه مرحله از مقدمات لافت فرش انجام می شود.رنگرزی، تنه تابی و رنگر رزی. بیشتر بخوانید »

منبت Wood Carving

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: مهدی جمال آبادی مدت:14 دقیقه مستند سال تولید:1386 ساخت منبت چوب در کارگاهی قدیمی با دستان داوود سلیمانی. A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian (Documentary Series (Handicraft 2004 15 min Davood Soleimani and his wood carving works بیشتر بخوانید »

نقشه فرش Drawing

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: هایده دیسی مدت:14 دقیقه مستند سال تولید:1386 طراحی نقشه فرش توسط دو نسل قدیم و جدید طراحان فرش اراک، عزت الله ابراهیمی و داوود برجی. A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian (Documentary Series (Handicraft 2005 15 min The carpet designers. old and new generations of designers in Arak ... بیشتر بخوانید »

فرش The Carpet

نویسنده،کارگردان: سعید شاه حسینی تصویر بردار: ایرج کیانیان تدوین گر: مهدی جمال آبادی مدت:14 دقیقه مستند سال تولید:1386 بافندگی فرش توسط زنان و دختران و فروش آن توسط مردان در بازرا سنتی اراک. A Film by: Saeed Shahhosseini Photogrpher: Iraj Kianian  (Documentary Series (Handicraft 2005 15 min Weaving rugs by women and girls, selling them by men in the traditional ... بیشتر بخوانید »