خانه / 2024 / ژانویه

بایگانی/آرشیو ماهانه: ژانویه 2024

عراق چگونه اراک شد How Iraq Became Arak

عراق چگونه اراک شد. مستند 63 دقیقه تولید 1402 شهر اراک در زمان قاجار سلطان آباد عراق نام داشت. شهری که در آن خیلی چیزهای به خیلی چیزها ربط دارد، اما ما نمی دانیم. شهری که همه چیز دارد و هیچ ندارد. How Iraq Became Arak. Documentary 63 min 2023 During the Qajar era, the city of Arak was called ... بیشتر بخوانید »