• آب و خاک (مجموعه مستند ) Soil & Water , TV series

  آب و خاک (مجموعه مستند ) Soil & Water , TV series

  آب و خاک. مجموعه فیلم مستند. 1396 آب و خاک  تلاش می کند تا با زبانی دیگر با مردم از درک طبیعت ب...

 • ترسیب کربن  Carbon Sequestration

  ترسیب کربن Carbon Sequestration

  فیلمی مستند درباره ی طرح ترسیب کربن در استان مرکزی. ( مجموعه تلویزیونی آب و خاک) A Documentray about...

 • دست ها و نشان ها Hands and Traces

  دست ها و نشان ها Hands and Traces

  دستها و نشان ها. مجموعه 14 فیلم مستند. 1397. این مجموعه در 14 فیلم مستند 20 دقیقه ای در سالهای 1396 ...

 • نقش

  نقش

  “دست ها و نشان ها” مجموعه ی تلویزیونی است شامل 14 فیلم مستند درباره صنایع دستی ایران. &#...

 • مینای شیشه  Inlaid Glass

  مینای شیشه Inlaid Glass

  “دست ها و نشان ها” مجموعه ی تلویزیونی است شامل 14 فیلم مستند درباره صنایع دستی ایران. &#...

دست ها و نشان ها Hands and Traces

دستها و نشان ها. مجموعه 14 فیلم مستند. 1397. این مجموعه در 14 فیلم مستند 20 دقیقه ای در سالهای 1396 و1397 در استان همدان تولید شده است. گفتار متن فیلم دو راوی دارد. یکی استادکار است و دیگری دست ساخته ی او. یکی جاندار و دیگر جاندار پنداشته. روشی که پیش از این در مجموعه ی آب و خاک ... بیشتر بخوانید »

نقش

“دست ها و نشان ها” مجموعه ی تلویزیونی است شامل 14 فیلم مستند درباره صنایع دستی ایران. “Hands and Traces” is a TV series included 14 documentary about Iranian Handicrafts. https://www.telewebion.com/episode/2529475 بیشتر بخوانید »

کار چوب Wood Carving

“دست ها و نشان ها” مجموعه ی تلویزیونی است شامل 14 فیلم مستند درباره صنایع دستی ایران. “Hands and Traces” is a TV series included 14 documentary about Iranian Handicrafts. https://www.telewebion.com/episode/2526591 بیشتر بخوانید »

سوزن دوزی Embroidery

“دست ها و نشان ها” مجموعه ی تلویزیونی است شامل 14 فیلم مستند درباره صنایع دستی ایران. “Hands and Traces” is a TV series included 14 documentary about Iranian Handicrafts. https://www.telewebion.com/episode/2553841 بیشتر بخوانید »

برنز The Bronze

“دست ها و نشان ها” مجموعه ی تلویزیونی است شامل 14 فیلم مستند درباره صنایع دستی ایران. . .Hands and Traces” is a TV series included 14 documentary about Iranian Handicrafts” https://www.telewebion.com/episode/2549939 بیشتر بخوانید »