خانه / زندگی Biography

زندگی Biography

دوستان از بزرگواری شماست اگر به پاس زبان پارسی گفتگوی ما با نگارش رسمی باشد.

سعید شاه حسینی Saeed Shahhosseini

متولد سال 1351 در اراك. تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه هنر، تهران، کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر، تهران و دکترای ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی.  ساخت فیلم های کوتاه، مستند و داستانی و مجموعه های مستند تلویزیونی. عضو هیئت علمی دانشگاه اراک .Saeed Shahhosseini. born in 1972, Iran. Ph.D in Commution ,MA & BA in Cinema .Filmmaker and ... بیشتر بخوانید »