خانه / فیلم ها (برگ 5)

فیلم ها

فیلمها

نبوغ Genius

داستانی، 1 دقیقه، 8 میلیمتری  پای درخت سیبی پسری درباره ی نیوتن می خواند سیبی از درخت می افتد و پسر کتاب را بسته سیب را می خورد. Fiction, 1 min, 8mm. Under an apple tree a boy is reading about Newton. An apple falls, the boy closes the book and eats the apple. بیشتر بخوانید »

سه چهارم Three Quarters

داستانی، 1370، 1 دقیقه، 8 میلیمتری  مقابل تصاویری از آبهای جهان ماهی در تنگ شیشه ای دیده می‌شود. Fiction, 1991, 1 min, 8mm. In front of some pictures of Oceans, the fish lives in a glass tank. سال 1370 قرار شد برای اولین بار فیلم‌های یک دقیقه های تولید شود برای شرکت در یونیکا. این فیلم در سال1992 در یونیکا ... بیشتر بخوانید »

ندای آغاز Voice of Beginning

داستانی، 1 دقیقه، 1370، 8 میلیمتری  پیرمردی مقابل منظره ای از پاییز فقط خیره نگاه می کند. Fiction, 1min, 1991,8mm سال 1370به پیشنهاد انجمن سینمای جوانان ایران قرار شد برای اولین بار فیلم‌های یک دقیقه های تولید شود . این یکی از اولین فیلم‌های یک دقیقه ای و شاید هم اولین بود که تولید شد. بیشتر بخوانید »

سایه دیروزShadow of Yesterday

داستانی، 15 دقیقه، 1369  پیرزنی برای روشن کردن شمع به مسجد می‌رود اما دیگر جایی برای این کار وجود ندارد.او مسجد را ترک می کند و به کوچه‌ای خلوت و سقاخانه ای قدیمی می‌رود. Fiction, 15min, 1990, 8mm An old lady goes to the masque to light up a candle, but there is no place to do so, she leaves ... بیشتر بخوانید »

غزل Romance

داستانی، 8 دقیقه، 1369، 8 میلیمتری در کارگاه یک نقاش، بلبل نقاشی شبها از تابلو بیرون می آید و پیش گل تابلوی دیگر می رود.زمانی که تابلوی گل به فروش می رود بلبل سرگشته خود را در تابلوی آتش محو می کند. Fiction, 8 min, 1990, 8mm In a painting workshop, the canary gets out of the painting at night ... بیشتر بخوانید »

ایست Stop

انیمیشن عروسکی، 8دقیقه، 1370، 8 میلیمتری خلاصه: دنیای صنعتی آینده. ربوت ها به جای آدمها. درباره‌ی فیلم: یک تجربه‌ی ساده برای اولین بار برای ساخت یک انیمیشن عروسکی Pupet Film, 8 min, 1991, 8mm A very simple experience to make a puppet animation بیشتر بخوانید »

تنهایی و راه at the Road

داستانی، 15 دقیقه، 1368، 8 میلیمتری دو دانش آموز روستایی برای درس خواندن به دهی دیگر می‌روند. صبح یک روز برفی است. توان آنها در عبور از برف کافی به نظر نمی‌رسد…. Fiction, 15min, 1989, 8mm . In a snowy morning, two village students are going to another village to educate but unfortunately they get stuck in a snow storm. ... بیشتر بخوانید »

جایی برای بازی A Place for Play

داستانی، 10 دقیقه، 1368، 8 میلیمتری  حضور چند مرد کارگر در محله ای بازی بچه ها را به هم می ریزد تداخل بازی و کار آنها به کشمکش می‌انجامد Fiction, 10 min, 1989, 8mm Presence of some workers in a neighborhood disturb some children who are playing. Occuring the two of events ends in a fight …. بیشتر بخوانید »

می خواستم بدانم I Would Like to Know

داستانی، 8 دقیقه، 1367، 8 میلیمتری خلاصه: کودکی کنجکاو رادیوی مورد علاقه پدر را خراب می‌کند و از ترس پدر آن را به تعمیرگاه سر کوچه می برد …. Fiction, 8min, 11989, 8mm A curios kid breaks down his father’s favorite radio. He takes it to the neighborhood repair shop due to his fear upon the father. درباره‌ی فیلم: این ... بیشتر بخوانید »