غزل Romance

داستانی، 8 دقیقه، 1369، 8 میلیمتری در کارگاه یک نقاش، بلبل نقاشی شبها از تابلو بیرون می آید و پیش گل تابلوی دیگر می رود.زمانی که تابلوی گل به فروش می رود بلبل سرگشته خود را در تابلوی آتش محو می کند. Fiction, 8 min, 1990, 8mm In a painting workshop, the canary gets out of the painting at night ... بیشتر بخوانید »

ایست Stop

انیمیشن عروسکی، 8دقیقه، 1370، 8 میلیمتری خلاصه: دنیای صنعتی آینده. ربوت ها به جای آدمها. درباره‌ی فیلم: یک تجربه‌ی ساده برای اولین بار برای ساخت یک انیمیشن عروسکی Pupet Film, 8 min, 1991, 8mm A very simple experience to make a puppet animation بیشتر بخوانید »

تنهایی و راه at the Road

داستانی، 15 دقیقه، 1368، 8 میلیمتری دو دانش آموز روستایی برای درس خواندن به دهی دیگر می‌روند. صبح یک روز برفی است. توان آنها در عبور از برف کافی به نظر نمی‌رسد…. Fiction, 15min, 1989, 8mm . In a snowy morning, two village students are going to another village to educate but unfortunately they get stuck in a snow storm. ... بیشتر بخوانید »

جایی برای بازی A Place for Play

داستانی، 10 دقیقه، 1368، 8 میلیمتری  حضور چند مرد کارگر در محله ای بازی بچه ها را به هم می ریزد تداخل بازی و کار آنها به کشمکش می‌انجامد Fiction, 10 min, 1989, 8mm Presence of some workers in a neighborhood disturb some children who are playing. Occuring the two of events ends in a fight …. بیشتر بخوانید »

می خواستم بدانم I Would Like to Know

داستانی، 8 دقیقه، 1367، 8 میلیمتری خلاصه: کودکی کنجکاو رادیوی مورد علاقه پدر را خراب می‌کند و از ترس پدر آن را به تعمیرگاه سر کوچه می برد …. Fiction, 8min, 11989, 8mm A curios kid breaks down his father’s favorite radio. He takes it to the neighborhood repair shop due to his fear upon the father. درباره‌ی فیلم: این ... بیشتر بخوانید »

سعید شاه حسینی Saeed Shahhosseini

متولد سال 1351 در اراك. تحصیلات کارشناسی کارگردانی سینما از دانشگاه هنر، تهران، کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر، تهران و دکترای ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی.  ساخت فیلم های کوتاه، مستند و داستانی و مجموعه های مستند تلویزیونی. عضو هیئت علمی دانشگاه اراک .Saeed Shahhosseini. born in 1972, Iran. Ph.D in Commution ,MA & BA in Cinema .Filmmaker and ... بیشتر بخوانید »